За оформянето на тази страница са използвани материали от книгата „Васил Левски документален летопис 1837-1873″

1873 година

624-300-kartina-obesvane-vasil-levski-boris-angelushev

1873 януари, 1 – Нова година, Васильовден – Пътува за София, закъдето е наредено да бъде отправен веднага за разпит от специалната съдебна комисия. Тя вече разполага с показанията на някои от бившите му съратници [и преди всичко на Д. Общи], въз основа на които е станало ясно, че Левски е „водач на бунта“. Конвоят,   […]

1872 година

zalavqne

1872 януари, 1 – пребивава в Плевен, където отпразнува именния си ден – Васильовден. По този случай го посещават местни деца и му честитят празника. Записва в бележника си (с. 71 и с. 90), че е дал 105 гр. „на сирота жена, при която намирам прибежище в зъл случай“. През изминалите от юни 1870 дотогава   […]

1871 година

1'

1871 януари – декември – пребивава през цялата година в България и развива активна дейност: организиране и укрепване на комитетската мрежа; изработване и разпространение на идейно-пропагандни материали и отчетна документация (Проектоустава на БРЦК – „Наредата“, окръжни, заплашителни и други писма); събиране на средства и набавяне на оръжие; въвличане на широките кръгове към комитетското дело. Тази   […]

1870 година

134259708629665

1870 г. януари, преди 3 – името му – В. Д. Лъвский – фигурира в печатния списък на спомагателните членове на Българското книжовно дружество – клона в Букурещ; в писано е на 42-ро място. 1870 г. януари, преди 3 – пребивава в Браила. 1870 г. януари, 3 – Българското книжовно дружество в Браила, чийто спомагателен   […]

1869 година

liuben-karavelov_html_m10e5a732

1869 г. януари, преди 25 – според писмо от 5 февруари 1869 г. – Галац, писано от неустановен автор до неустановен адресат в Букурещ, след „благополучното пристигане на Дякона Левски в Цариград“, той „тръгнал за Румелия“ – тук означава Южна България. 1869 г. януари, преди 28 – според писмо на Ив. Кършовски от 28 януари   […]

1868 година

botev_levski

1868 г. януари, началото – възнамерява през ранна пролет да посети с малка дружина България, за да се срещне със свои съмишленици и да ги подготви за бъдещи по-големи революционни акции. 1868 г. януари, втората половина – прави опити да се срещне лично с Н. Геров, посетил за кратко време Белград, за да разговаря с   […]

1867 година

vasil-levski-1

1867 март – заминава от Добруджа, без да завърши учебната година, за Букурещ, за да се включи в подготовката на революционната акция, замислена от Г. Раковски и от ръководеното от него Върховно народно тайно гражданско началство. Там се подготвя и чета за България и под ръководството на П. Хитов с моралната подкрепа на Г. Раковски   […]

1837 – 1867 година

7a

  1837 г. юли, 6. стар стил или 18, нов стил – ражда се в Карлово [една седмица след Петровден – 29 юни стар стил]. Родители: майка – Гина Караиванова Кунчева (около 1817/1820 – 1878 г.); баща – Иван Кунчев (около 1808/1809 – 1851 г.). Братя: Христо Иванов Кунчев (около 1839/1840 – 1870 г.); Петър   […]