„Истината по предаването на Дяконъ Игнатий – Василъ Левски” от Данаил Кацев – Бурски

Една забравена книга, на която решихме да вдъхнем живот. Първото издание на тази книга е от 1926 г. Още в началото подчертаваме, че тя е написана от родственик на Васил Левски. Незнайно защо, както тази, така и другата книга на Данаил Кацев–Бурски, свързана с Васил Левски – „Дякон Игнатий – Васил Иванов Левски” от 1924   […]