Огнището

unnamed

  Това е художествен разказ, вдъхновен от прочетена история в интернет. Погледът му отново се спря върху огнището. „Дали го затворих хубаво?“ – помисли си баба Надка. Проклетият турчин сигурно бе видял нещо. Тя тури чашката с кайвето и сладкото на малкото подносче и се запъти към Али Ага. В този момент турчинът стана и   […]