Tree

 


Съставил: Христо Икономов

Обработил и допълнил: Надежда Петрова

Публикувано в издание „Апостола“ на Национален музей „Васил Левски“

гр. Карлово и предоставено ни от Христина Богданова – родственичка на Васил Левски