Документ 27 – около 10 май 1871 година

1871 май, около 10, България. – Образец на заплашително писмо до богати българи за предоставяне на средства.

Копие
Не само до Вас е!… Но и на по-долна ръка – по възможност…
Не знам!… Но за Вас и вашите деца ще дадете за всегда.
За всички каквото ще видити надоло, нема си местото и приликата и срамота Ви е да Ви са говори.
Вия тук сте най-назад от всичкити други градове и от по многото села в Българско, от нашите обше и най-святи! Работи за чиовекат, като го е създала природата, чяк до смърт, да му бъди едничката грижа има и благословията от Бога, да бъде господар с всичкити си права. От когото му са налага и пръвата длъжност да мисли за народат си! Да го изводя към даденият му път, ако е той налегнат от други, каквото сме ния българите най-тежко и най-гнуснаво налегнати от проклетият агарянец! И търпим секи ден мъки и гнусоти най-противни на чиовечеството и на свободата на съвестта!!! Която сега вече всъде преодоле и преодолева.
На кого ли капат тия кървиави сиромашки сълзи!?… Дето леят секи ден пред Бога да ги избави от мръснити ръце! Които им грабят секи ден хлябат из устата! И мрът от глади!… Турчят децата им! безчестят по-младити и дъщерити им!!!… тия невинни, ни са ли наши братия и сестри!?… Или защо така? … Мислите ли, че ния остаяме невинни в това!?… Не!… Никак!… Ний … и най-много вий чиорбаджийти ни сте ли причината да стои това беззаконно! И проклето! Зрелище пред нас!?… Кому ли другиму има да са надяват горките!?. Кой ли не иска да ги грабни и да му робуват во веки!.. Дали кръвавите им сълзи ся не леят на нашите глави чрез Бога!?… Ако ний техните братия и бащи ни скочим да пролеем капка кръв, да избавим майките си, жените си, сестрите си и децата си! Кой ли друг ще!?… Ни сме ли ния техни братия и бащи на които ще оставим вечен помен! Като пролеем капчица кръв за техното избавление!… Пък тий нам ни щят ли да вдигат паметници!?… Ни щят ли да ни забележят в историята, която ний въскръсяваме и даваме и нов век!?… Ни щят ли да ни поменуват по всичкити черкви в Българско, докътто трае името българин!? Затова гдето ний ще скъсаме веригити на България и ще извадим народа с благословението Божие от ада в рая!?… Не ще бъди така в нашя България, както е в Турско сега… всичкити народи ще живеят в нея под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее чиовекат. И за турчинът и за евреенат и пр. за всички еднакво ще е, само ако припознаят законити равно с българинът. Така ще е в наше Българско!… Ний не гоним турският народ, ни вярата им, а царят и неговити закони, с една дума турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самият турчин.
В Българско не ще има цар, „а народно управление и секиму своето“ секи ще си служи по вярата и законно ще ся еди, както българинът, така и турчинат и евренат и пр. Свобода и чиста република.
Тук като ви показвами твърде мъничко от Предначъртанието ни от Привременното ни правителство, остава ни да ви свършим чяк като ви видим за колко пари ще уцените гореказаният ни Вам живот. „Умному мало довлеет“.
Казахме Ви по-горе какво чиорбаджийти спират живота на сичкият народ. Забелязано е от памти века, какво такова нящо да са извършили стои в ръцети на младити и в парити на чиорбаджийти! Таяка са и правили народити, така щем и ния … пък сичко да са удържи тайно, стои в ръцети на чиорбаджийти и то ако са хора и приемат на драго сърце това св. дело! Ния ще им кажим по кой път тряба да вървят, па макар каквито щят средства нека употребяват неприятелити ни. В чиорбаджийти казваме стои тишината на всичкият народ? Гледайте! Чи ще бъдат отговорни и пред народа и пред Бога. Близо е времето. И в Евангелието нали казва: Чиовече! Тряба да работиш за народа си и всичко да жъртвуваш за него, там съм и ас! Ако ти умреш, нали ас за тебе ся распнах!… Гледайте сега приятели и братия! Ако щети да сте чиовеци и христиени, Вий ще разберете от малкото ни думи, и ще дадете каквото ви се иска от Привременното ни правителство, по по узначеннят ден и от тогава ся забелязвате наши братия.
Ако ли Вия не искате да знайте нищо от това, каквото Ви ся казва, то гледайте в печятаното ви. какво ще срешните. Сега и за секи път ви свършваме, защото само с Вас работата ни е! Десет години, от как Ви чякаме и жъртви на бесила давахме и в Д[и]яр Бекир сяка годи[на] пращаме, само и само за Вас чиорбаджийти да са земехте за ум и разум и да свъгшяхти това за което ви караме днес! Да сте го приготвили от оддавна и да додяхте Вия нас да тръсите. а не ния вас! Защото един чисто народен юнак. сто чиорбаджий не можят да го откупат, пък ний дадехми и давами йоще таквис жъртви за чиорбаджийски кеф! И пак са ни сазимате, но йощи гледате на тях хладнокръвно! И наричяте ги чяпкъни???… Пък гле¬дай чудо! От казаните Ви чяпкъни, колкото мрът. по-много стават. От колкото страдат по-много ся распалят. И зели ся ся за други ум! На!… Както виждате. Повече щят мрът, но и работа щят свършят.
Чякахме ви да усетитти горещети сълзи на бедният ни народ, който е вече в крайно тегло! То. не!. Вия му пийте йоще кръвтя и предавате гу на мръсният мъчител.
Решили сме са: или да Ви съберем, или да Ви по¬разим! И то в едно обикаляние, както Ви бележим по-горе.
Ето: Определя ви са в пет дена да намерите под какъвто вече начин тая сума: сто и петдесет лира турски: и тия пари да ги имате за секи чяс в пазвата си, чи дето и когато ви намери наш чиовек съ[с] звак, който е в печятаното ви писмо от Привременното ни пра[вителство]ще му дадети парите и после един ден ще ви са даде расписката или ще ся повикате дето!., с парити заедно и там ще ви ся даде расписката, според печятаното ви, с печятат, пък същото ще го земите назад: и според както ше ви са кажи!
Ето! Ако дадете повече от колкото ви са искат, ще си купите по-голям живот, който сега са прода¬ва!!? Утри не! И милиони да давате.
Ще гледаме какви ше ни ся покажите!… Както щети, или ще Ви бъдат по-мили или вечен живот с цялата ви фамилия.
Земете ся добре в това г-да! И не ни майте! Защото ни умръзна вече да гледаме теглилата на бедният НИ народ и хладнокръвието на чиорбаджийти към тех. Разберете, решили сме се вече!… и ще принесем веднъж. за всякога жъртвата на народният ни жъртвеник. пред олтарят на „Чистята свобода ”!
Отреденият за Вас е В. Левский. Дано доброволно непълните гореказаните ни и тогава ще ся разговорите лично с него за много!…И разберете йоще, какво горнята сумма и нищо, при това дето той Ви е и спечелил? …

Всичко тайно да държите! Да ни кажите: еди кой си ми е добръ приятел! Имаме забелязан за не добър към нашите работи, ваш приятел е първий! Ще го узнайте, коги стани на прах и пепел! По длъжност, краян отговор ще чякаме, срещу печятат ни. Потписити ни ще видите в печятното Ви. Там е и датата.


 

стр.1

стр.1

стр.2

стр.2

стр.3

стр.3

стр.4

стр.4

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>