Документ 22 – 26 април 1871 година

1871 април 26, България. – Писмо до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле.

Азис Рушидооглу! Неболоолу.
Приключенити като разгледате добре, съобщете ги и на Каравелова па после всяко на местото му. От това що пишя, засега няма какво друго. Пак вия по-скоро с кръстат и запискити от Каравелова, чи стоя на едно место, останах и без крайцар в джобат.
Войнишкити правила ги исками приведени на български, па напечятани. Първо, да са тури да са печята фортификацията и тактиката с фигората(образите), без друго е нужна от сичката най-напрет. После всичкити други: полска служба, логорна служба, унутрашна служба и пешячко правило. Фортификацията, точно съ[с] сичкитий образи, най-добре може да са приведе от руски на български. Нека Каравелов ся задръжи да пиши в Одесса, или дето знае, чи може да са намери някой да я приведе, по-просто български, комуто ще заплатим. Също и другити да са приведат на български, чи ако ни можят да ги напечятат нека ни ги проводат ръциписни, чи нии щем са мъчи да приписваме като са ни може инак.
Твой братовчет.
Ефенди Аслан Дервишооглу.
[Следва текст на османотурски език]: Руши тиджарет елине ( Рушид търговия[да се предаде] на ръката му).
1871 апр. 26. Бъл.
Чрез когото ми пишете, да му забележите в пликат си писмото ми да са ни распичятва! Тряба да имами на ум, чи от днес за утре, времето не е за вярване.
[Адрес]: Азис Рушидооглу Стамболлу. Компания Ханънда.
Небоолу.
[Писано от Д.Попов]: Прието на 4 майя [1]871.
[На с.1 бележка и подпис от Д. Страшимиров]: В.К.Обн.


19 malka

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>