Документ 26 – 10 май 1871 година

1871 май 10, България. – Заплашително писмо от името на “I-во отделение на БРЦК – Привременното правителство в България” до Ганьо Мильов в Карлово.

Копие
Г-не! Ганчио Милюв, в Карлово.
Не само до вас е!.. Но и до по-долня ръка – по възможност…Не нам!.. Но за Вас и Вашите деца и за нашето Отечество! Ще дадете завсегда.
За всичко каквото ще видите по-доло, няма си приликата и местото и срамота Вия да Ви ся говори.
Вия тук сте най-назад от всичкити други градове и от по-многото села в Българско, от нашите общи и най-святи! Работи за чиовекът, както го е създала природата, чяк до смърт, да му бъди едничката грижя, има и Благословението от Бога, да бъде господар с всичкити си права! От гогото му са налага и пръвята длъжност, да мисли за народат си! Да го изводя към даденият му път, ако е той налегнат от други, каквото сме ния българите, най-тежко и най-гнуснаво налегнати от проклетият агарянец! И търпим секи ден мъки и гнусоти най-противни на чиовечеството и на свободатя на съвестя!!! Която сега предоле и предолява.
На кого ли капат тия сиротински кръвави сълзи!?. Дето ся леят секи ден пред Бога, да ги избави от мръснити ръце! Които им грабят секи ден из устата хлябат! И мрът от глади!…Турчят децата им! – безчестат по-младити и дъщерите им!!!… Тия невинни ни са ли наши братия и сестри!?…Или защо така?…Мислите ли, че ний остаяме невинни в това??…Не!…Никак!…ний …и най-много Вий чиорбаджиите ни сте ли причината да стои това беззаконно! И проклето! Зрелище през нас!?…Кому ли другиму има да са надяват горките!?…Кой ли не иска да ги грабни и да му робуват во веки!.. Дали кървавите им сълзи ся ни леят чрез Бога на нашите глави!?…Ако ний техните братия и бащи не скочим и да пролеем капка кръв, да избавим майките си, жените си, сестрите си и децата си! Кой ли друг ще…!? Не сме ли ния техни братия и бащи, на които ще оставим вечен помен! Като пролеем капка кръв за техното избавление!?… Пък тий нам не щят ли да вдигат паметници!?…не щят ли да ни забележят в историята, която ний въскръсяваме. Ми даваме нов век!?… Не щят ли да ни поменуват по всичкити черкви в Българско, до като трае името българин!?…Затова гдето ний ще скъсаме веригите на България и ще извадим народат с Благословението Божие от ада в рай!?… Не ще бъде така в нашя България, както е в Турско сега… Всички народи в нея щят живеят под едни чисти и святи! Закони, както е дадено от Бога да живее чиовекът; и за турчинът и за евреенат и пр. каквито са, всичкити еднакво ще е, само ако припознаят законити равно с българинът. Така ще е в нашя България!… Ний не гоним турският народ, ни вярата му, а царят и неговите закони( с една дума т[урското] правителство) което варварски владее, не само нас – но и самият турчин.
В Българско не ще има цар, а „Народно управление” и „Секиму своето” Секи ще си служи по вярата и законно ще ся съди, както българинът, така и турчинят и пр. Свобода и чиста република.
Тук като ви показваме твърде мъничко от предначертанието от Привременното ни правителство в Българско остава ни да Ви свършим чак като Ви видим за колко пари ще уцените гореказаният ни вам живот – „умному мало довлеет”.
Казахме Ви по-горе какво чиорбаджийте спират животът на всичкият народ, забелязано е от памтивека, какво такова нящо да ся извърши стои в ръцете на младите, така щем и ния… Пък сичко да ся удържи тайно стои в ръцете на чиорбиджийте и те ако са хора и приемат на драго сърце това св[ято] дело! Ния ще им кажим по кой път тряба да вървят, па макат каквито щът средства нека употребляват неприятелите ни. В чиорбаджий[т]е казваме стои тишината на сичкият народ? Гледайте! Чи ще бъдите отговорни и пред народа и пред Бога. Близо е времето. И в Евангелието нали казва: чиовече! Тряба да работиш за народат си до смърт и сичко да жъртвуваш за него, там съм и Ас! Ако ти умреш, нали и Ас за тебе ся распнах!” гледайте сега приятели и братия! Ако щети да сте чиовеци и христиени вий ще разберете от малкото ни думи и ще дадете каквото ви се иска от Привременното ни правителство по узначения ден и от тогава ся забелязвате наши братия.
Ако ли Вия не искате и да чуйте от това каквото Ви ся казва, то ще гледате!!! И там ще свършите, Вия с нас и ния с Вас.
Сега и за секи път Ви свършваме, защото само с Вас работата ни е! Десет години става от как как ви чакам и жъртва на бесила давахме и в Д[и]яр бекир сяка година пращаме, само и само за Вас богатите да ся земяте за ум и разум и да свъртяхте това за което Ви караме днес! Да сме го приготвили от отдавна, като и сами разбирате, че без пари ся не върши! Па да додяхте Вия нас да търсите, а не ния Вас! Защото един чисто народен юнак, сто чиорбаджии не можят да го откупат. Пък ний дадохме и даваме йоще таквис жъртви, за чиорбаджийски кеф! И пак ся ни сазимате, но йоще гледате на тях хладнокръвно и наричяте ги чяпкъни??? Пък гледай чудо! От реченити ви чяпкъни, колкото мрът по-много стават, от колкото страдат по-много ся распалят. И зели са ся на други ум! На!… Както виждате, повече щат мрът, но и работа щят свършят.
Чакаме ви да усетите горещите сълзи на бедният ни народ, който е вече в крайно тегло! То, не!…Вия му пийте йоще кръвта и предавате ги на мръсният мъчител. Разберете! Решили сме се вече!… Или да ви съберем или да ви поразим! И то с едно добрутро или добръ вечер, както Ви казваме по-горе.
Ето: да намерите пот какъвто вече начин тая сума: [оставено празно място] и тия пари ще ги приготвити в 4-5 деня и да ви бъдат в пазвата, чи на който чяс доди наш чиовек и Ви намери със от Привременното ни правителство ще му броите парити, без да го отлагате, поне за чяс време!… И после един ден ще Ви са даде расписка от Привременното ни правителство с печат, която ше отговаря за дадената Ви сумма пред бъдъщото ни правителство което ще дири от едного и до край: кои какво е дал и за де са се употребили. Ето! Ако дадете повече от колкото ви са искат, ще си купите по-голем живот, който сега ся продава!!? Утри не! И милиони да давати.
Ще гледаме какви ще ни ся покажите!…
Какво щети! Или трийситтех лири ще ви бъдат помили или златна свобода в която да ви ся забележи името вечно. Земете ся добре в това г-да! И ни ни майте! Защото ни омръзна вече да гледаме теглилата на бедният ни народ и хладнокръвието на чиорбаджийте към тех. Повтаряме Ви: Решили сме ся вече!… И ще принесем веднъж за всякога жъртвата на народният ни жъртвеник, пред олтарът на „Чистата свобода”.
Отреденият за Вас е В. Лъвский. Дано доброволно непълните гореказаните ни и тогава ще ся разговорите лично с него, за много … от дето йоще ще разбирете какво горната сумма е нищо при това дето той ви е испичелил!… Всичко тайно да държите. Да ни кажите: еди кой си ми е верен приятел първий! Имате забелязан за не добръ към нашите работи Ваш приятел е първий! Ще го узнайте кога стани на прах и пепел! По длъжност краян отговор ще чякаме от него срещу печятат ни.
Потписити! Хиляди юнаци чякат отговорат Ви! Рещавайте ся по-скоро или с нас и сичкият народ или против нас и нашите желания.. С една дума свобода или да Ви пратим при чернити души! Там дето предателите, изедницити, и !… При Чернаго Бога. Който живот искате да живейте от днес както са забележите и до край ще останите. В нашите ръце е. Пак ви казвам: сами за себе си ще отговорите: Свобода или смърт.

1871. майя 10. От Български Р.Ц.К. в България.
От Привременното ни правителство


стр.1

стр.1

стр.2

стр.2

стр.3

стр.3

стр.4

стр.4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>