Документ 28 – май, около 10 юли 1871 година

1871 май, около 10 – юли [?], България. – Заплашително писмо до Иван, Петър и Христо Фурнаджиеви в Карлово

Копие
Калеко Иване! И вия Петре и Христио! В Карлово. Не само да вас е! И на по-долня ръка, по възможност.
Не нам! Но за вас и вашете деца! Ще дадете завсегда.
За всичко каквото ще видите надоло, няма си приликата и срамота ви е да ви са говори.
Вия тук сте най-назад от сичкити други градове и от по-многото прости села в България, от нашите общи и най-святи работи за чиовекът, от както го е създала природата, чяк да смърт, да му бъди едничката грижя, има и благословението от Бога, да бъде господар със всичкити си права, от когото му са налага и първата длъжност да мисли за народат си! Да го изводя към даденият му път, ако е той налегнат от други, каквото сме ния българити най-тешко и най-гнуснаво налегнати от проклетият агарянец.
На кого ли капат тия кръвави сиротински сълзи! Дето са леят секи ден пред Бога, да го избави от мръсните ръце, които им грабят секи ден из устата хлябат и мрът одглади! Турчят децата им, безчестат по-младити и дъщерите им!… тия невинни ни са ли наши братия и сестри! Вий чиорбаджийти ни сте ли причината да стои това беззаконо и проклето зрелище нам! Кому ли другиму има да са надяват! Кой жените си. сестрите си и депата си! Ни сме ли ний техни братия и бащи, на които ще оставим вечен помен. Пък тий на нас щят ни вдигат паметници, щят ни забележят в историята, като ний и давами и нов век. Щят ни поминуват по сичкити черкви в българско, докътто трае името българин. Защото ний ще скъсами веригити на България и ще извадим народа с благословението Божие от ада в рай. Всичкити народи казвам! Ще живеят равноправно с българинат под едни чисти святи закони както е дадено за чиовекат да живее от Бога. Така ще бъде в нашя България и за турчинат и за чифутинат и пр. Само ако припознае законити равно с българинат. Народат и вярата им ни гоним, а Царят и неговити закони(правителството). В Българско ни ще има цар, а народно управление и секому своето, секи ще си служи по вярата си и по законно ще са съди, както българинат и турчинат и пр. (Св[ята] и чиста република).
Тук като ви показвам твърде мъничко от Предначертанието ни от Привременното ни правителство в България, остава ни да Ви свършим чяк като ви видим за колко пари ще уценити гореказаният ми живот Вам. Умному мало довлеет.
Казах Ви по-горе какво чиорбаджиити спират живота на сичкият народ. Забелязано е от памти века. какво такова нещо да са извършили, стои в ръцете на младити и в парити на чиорбаджийти! Така си и правили сичкити народи, така щем и ния. Пък сичко да са удържи тайно, стои в ръцети на чиорбаджийти и то ако са хора! И приемат на драго сърце това свято дело, ния ще им кажим по кой път да вървят па макар каквито щат средства нека употребяват неприятелити ни.
В чиорбаджити казвам стои тишината на сичкият народ! Гледайте, чи ще бъдите отговорни и пред народа и пред Бога. Близо е времето. И в Евангелието нали така казва: чиовече! Тряба да работим зарат народа си и сичко да жертвувам за него, там сам и ас! Ако ти умреш, нали ас за тебе са распнях! Гледай сега приятелю и брате, ако щеш да си чиовек и християнин, ти щеш разбираш от малкото ни думи и ще дадеш каквото ти са иска от Превременното ни правителство. По узначеният ден и от тогава са забелязваш наш брат. Ако вия не искате да знайте нещо от това каквото ти са казва, то гледайте в печятаното ви, какво ще срешните.
Сга и за секи път Ви свършйовами, защото само с Вас ни ние работата! Десет години става от какви чяками и жертва на бесила давами и в Диярбекир сяка година пращаме, само и само за вас чиорбаджийти да ся земяхте за ум и разум и да свършяхте това, за което ви карами днес! Да сти го приготвили от оддавна, като и сами разбирати, чи без пари са ни може! Па и да додяхти вия нас да търсите, а не ния вас! Защото един чистонароден юнак, сто чиорбаджий ни можят да го откупат. Пък ний дадохми и давама таквис жъртви йоще за чорбаджиски кеф! И пак ни са зимате, но йоще гледате на тех хладнокръвно и наричяте ги чяпкъни???… пък гледай чудо! От казаните ви чяпкъни колкото мрът, по-много стават, от колкото страдат по-много разпалят, и зели са са за други ум, на!… както виждате повече щят мрът, но и работа щят свършят.
Чякахме ви да усетити горещити сълзи на бедният ни народ, който е вече в крайно тегло, то не! Вия му пийти йоще кръвтя и предавате гу на мръсният мъчител. Решили сми са: или да ви събирем, или да ви поразим! И то в едно обикаляне, както ви бележя по-горе. Ето: Определява Ви са в пет дена да намерити под каккъвто вече начин тая сумма 150 лири турски. Стотях, вия, трийситях, по-големият ви син, двадесетях, по-малкият. И тия пари да ги имаш в пазвата си, чи дето и когато ви намери наш чиовек със същият знак, който е в печятанато Ви писмо от Привременното ни пра[вителство] ще му дадете парити и после един ден ще ви са даде расписката, или ще са повикате заедно с парити дето? И там ще ви са даде расписката според печятаното ви с печятат, пък същото ще го земем назад, според както ви са кажи!…
Ето: ако дадети повече от колкото ви са искат ще си купити по-голям живот, който сега са продава!!!! Утри не! И милиони да даваш.
Ще гледаме какви ще ни са покажите!…
Както щети, или сто и педесетте лири ще Ви бъдат помили, или вечен живот със сичката ви фамилия.
Одриденият за Вас съм В. Лъвский.
Дано доброволно непълните гореказанити и тогава ще са разговорим. Лично за много!… И от дето ше разбирети какво горнята сумма е нищо, при което ви съм испичелял два пъти (животат на сички ви) от ненародни!
Всичко тайно ще държити! Да ни кажите еди кой си ми е добър приятел! Имаме забелязан за недобър към нашите работи Ваш приятел е първий! Ще го узнайте като стани на прах и пепел. По длъжност краян отговор ще чякаме, срещу печятат ни.


 

стр.1

стр.1

стр.2

стр.2

стр.3

стр.3

стр.4

стр.4

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>