Документ 9 – 23 септември 1869 година

1869 септември 23, Букурещ. Пълномощно, подписано от група емигранти, предназначено за Димитър Ценович и Любен Каравелов за предстоящото учредително събрание на Българското книжовно дружество.

Бр. 13
Пълномощно писмо.
Ний долуподписаните членове на предполягаемото Книжовно дружество, според както доказва и копията под №5, извлечена от главната кондика, основающиц ся на 56 член от проектът за устава на Дружеството, изработен и приет предходително от българите: в Одесса, Кишинев, Болград, Ибраила, Гюргево, Плоещ и ний българите от Букурещ упълномощаваме г.г. Д. Ценовича и Л. Каравелова за представители на главното събрание, което ще бъде на 25 септембрия в градът дето ся общо реши, сир. Ибра[и]ла или Галац, като им даваме в съще време и правото с поглед на 57-й член от същий устав, така и следственно на тоя член, секий от тия двама наши представители, има равно право да гласува както за себе си частно, тъй и за сички нас членове от тоя град, както и в случай, ако едина не присъствува на събранието, другиа присъствующий има право да гласува както за нас синца, тъй и за отсъствующий представител.
Мандатът на нашите представители ся състои от следующите точки:
1. Желаеме да ся приеме в разгледвание проектът за устава на дружеството, удобрен предходително от българите: в Одесса, Кишинев, Болград, Ибра[и]ла, Гюргево, Плоещ, Галац и Букурещ.
2. Не приемаме под никой начин да ся земе в разглеждание проектът за Книжовното дружество под название „България”, предложенъ
отъ неколко букурешки българи като несъобразенъ съ наший погледъ за съставяние на едно книжовно дружество.
3. В разгледвание наречений първи устав, могат да ся правят забележки и изменения, ако те идат да разширят свободата на действието на Книжовното дружество, а не против такива, които да го принизават.
4. Ни под никой начин не приемаме щото действителните членобне да бъдат под цензура в техното годишно деяние.
Това са главно нашите желания, за които задлъжаваме нашите гореречени представители да ги изпълнят точно.
Букурещ, 23 септемврия 1869.
1. Неделчо Д. Тарлевски К. Цанков
2. Спиру Констанди В. Д. Лев-ский
3. И. Касабов Бозетти Георгиев
4. В. Икономов Кръстю [неразчетен]
5. К. Д. Поппов Бранислав А. Велешки
6. Стеф. Д. Кювиев Костаки Николау
7. Г. Петков
8. К. С. Топалский К. Георгиу
9. Ив. Мънзов Конст. Г. Лазаров
10. Теодор Д. Шиваров
11. Йоан А.[?] зерделиски
12. Христо Иванов Илие Станчович
13. Христаки Р.[?] Блъсков Екатерина Д. Ценович
14. Христо К. Бояров Любица Д. Ценович

Българско читалище „Братска любов”.
Отсрещните като са истини и верни потвърдяват ся.
Букурещ, 23 септемврия 1869.
За председател: Конст. Г. Лазаров.
[следва печат с надпис]: Букурещ. Братска любов 1866.


 

стр.1

стр.1

стр.2

стр.2

стр.3

стр.3

Едно мнение по „Документ 9 – 23 септември 1869 година

 1. Емануил Христов–Бояров

  Благодаря за публикацията на ДОКУМЕНТА от ИСТОРИЯТА на създаването на БКД!
  Д–р Христо Бояров е мой прачичо. Баща му Кръстьо Бояров и моят пра пра дядо Иван Бояров са БРАТЯ. Родът ни е живял в гр.Шумен. Полковниците от Артилерията, братята Димитър Бояров–1–ви Випуск на Воен У–ще и Иван Бояров–7–ми Випуск са синове на Иван Бояров–старши., негови първи братовчеди.
  полк. Иван Бояров е мой пра дядо. Христо Бояров е другарувал с В.Левски , член е бил на БТЦК от „Младите“, секретар на Чит.“Братска любов“. Другарувал е и с Ботев, играли в пиеси на Д.Войников, който е бил и негов класен учител в Шумен.
  Ако имате желание свържете се с мен за повече исторически данни!
  С уважение : инж. Е. Христов–Бояров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>