1870 година

1870 г. януари, преди 3 – името му – В. Д. Лъвский – фигурира в печатния списък на спомагателните членове на Българското книжовно дружество – клона в Букурещ; в писано е на 42-ро място.
1870 г. януари, преди 3 – пребивава в Браила.
1870 г. януари, 3 – Българското книжовно дружество в Браила, чийто спомагателен член е от неговото основаване, издава разписка под № 53 за внесени от ,,В[асил] Д[якона] – Левски – 22 франги и 70 бана пожертвувание“ за дружеството [част от средствата са за революционното дело]. Разписката е подписана от Н. Ценов и К. Попович.
1870 г. януари, 7/8 – пребивава в Букурещ.
1870 г. февруари, 4 – Д. Тодоров – Букурещ, в писмото си до П. Хитов –
Судици, отбелязва: „Диякона беше тука до Ивановден [т.е. до 7 януари], но закъде тръгна, не зная – засега нема го тука и отсреща.“
1870 г. февруари – март – пребивава в Турну Мъгуреле [?].
1870 г. март, преди 11 – проектира заминаване в България за нова обиколка, за което имат сведения и ръководителите па Добродетелната дружина („Старите“).
1870 г. март, 11 – Хр. Георгиев – Букурещ, в писмо до Н. Геров – Пловдив, пише: „Т. [Райнов] и Ив. [Касабов] миналата година типариха прокламациите, писани на турски и български, и които ги бяха дали на Дяконът, да ги раздава. Може и сега нещо такова да типарят.“
1870 г. март, преди 25 – намира се в Турну Мъгуреле, готвейки се да премине отново в България.
1870 г. март, 25 – Ив. Кършовски – Букурещ, в писмо до П. Хитов – Белград, пише следното за Левски: „Вчера на кавенето ся срещнах с г. Д[имитър] Косовски-[Общи], случайно. След два дни той ще тръгне оттука за Гюргево, а оттам – за Турну Магурели. Аз му направих писма за там: за [Т.] Ковачова и Данаила [Попова], за да му спомогнат нещо и да го составят [т.е. да го свържат] с Дякона. Той е испроводил десетина души за панаиря [като агитатори в България], че и той [Дякона] имаше намерение да пътува; но не зная, ако е заминал или не.“
pochiva brat mu1870 г. април, преди 9 – май, началото – пребивава в Букурещ, където поддържа постоянна връзка с Д. Ценович и Л. Каравслов.
1870 г. април, 9 – умира в Букурещ брат му Хр. Ив. Кунчев, което вписва в бележника си (с. 116).
1870 г. април, 17 – отпечатана е анонимна статия във в. „Свобода“ под заглавие 215„Няколко думи до ромънските българи“ от името на Българския революционен комитет в България, в която се отправя упрек към българските емигранти, живущи в Браила, изпратили благодарствена телеграма до турското правителство във връзка с издаването на фермана за учредяването на Българската екзархия, и се подчертава – Levski-5„Нашата девиза е: свобода или смърт!“ – девиз и на Левски.
1870 г. април – май, началото – фотографира се в Букурещ в две пози
1870 г. май, 1 – 13 – пребивава в Букурещ, където е във връзка с Д. Ценович.
1870 г. май, около 1 – 2 – получава писма от Турну Мъгуреле и от Свищов, както и устни сведения относно някои съмнения за дейността на Т. Ковачов.
1870 г. май, 13 – пише приписка към писмо на Д. Ценович – Букурещ, до П. Хитов – Белград, с предупреждение: „Казал ви бях да не писвате на Ковачова вече нищо. Бележат в него съмнение като предател…“ [Подпис:] В. Лъвский
1870 г. май, около 27/28 – минава в България (прекосявайки с параход р. Дунав от Гюргево до Русе?].
1870 г. май, 28 – Ив. Кършовски – Гюргево, в писмо до П. Хитов – Белград, отбелязва: „Дякона замина оттука-днес една неделя (оттогава] – но без да ми се обади; казаха ми приятелите, които са го видя ли в парахода.“
1870 г. май, след 28 – пребивава  в Русе, където вероятно се среща със съидейници [Г. Живков, Хр. Иванов-Голсмия и др.), за да разговаря за предстоящата дейност по организиране на комитетската мрежа.
1870 г. юни – посещава може би Свищов и Търново, където пребивава няколко дни.
1870 г. юли – август – пребивава в Ловеч [където слага начало на Вътрешната революционна организация], Търново, Горна и Долна Оряховица, Лясковец, Трявна, WP_20141222_001Поликраище, Елена, Дряново, Трявна, Габрово и др. [където основава някои ЧРК].
1870 г. август, 15 – подарява с автограф  портрета си за спомен на С. Пенев – същият портрет с текст „Лято 1870 август 15-ий“ е подарил вероятно и на някои от съратниците си в Ловеч [на Д. Пъшков]
1870 г. лятото – записва в личния си бележник (с. 1 а) похарчени суми при обиколката си из селищата Голям извор. Етрополе, Тетевен, Видраре, Орхание дн. Ботевград; посещава може би и други селища, където се среща със съмишленици и свиква събрания.levski
1870 г. лятото, края – есента, началото – посещава Южна България, където пребивава в Карлово, Панагюрище, Копривщица, с. Стрелча, с. Поибрене, с. Мечка, с. Лесичево, с. Попинци и други, където също организира съвещания и срещи с местни съратници.
1870 г. есента – 1871 септември, началото – работи най-усилено по съставянето на Проектоустава на БРЦК „Нареда на работниците за освобождението на българският народ“.
1870 г. октомври, 14 – във в. „Свобода“ е отпечатана програмата на БРЦК [публ. преди това с дата 1 авг. с.г. в Руското емигрантско списание „Народное дело“].
1870 г. октомври, около 14 – в Букурещ е отпечатана брошурата „Български глас“ на БРЦК, написана от Л. Каравелов, в която е развита подробно политическа програма на БРЦК.
1870 г. октомври, 28 – пише писмо от Българско до Г. Живков и други дейци в Румъния  относно някои текущи организационни въпроси: за очаквания печат, за нуждата от военни правила и пр.
1870 г. октомври, след 28 – отправени са до него в България две писма: от Г. Живков – Букурещ [?] с дата 28 окт. 1870 г. и приложено към него друго писмо.
1870 г. октомври – поръчва на Д. Попов в Турну Мъгуреле да се погрижи по-скоро за направата на печат.
1870 г. декември, след 4 – отправено е до него писмо от Г. Живков – Букурещ, с подпис: „Джуро.“
1870 г. декември, след 8 – отправено е до него писмо от Хр. Иванов-Големия – Търново с подпис: „М. Кръстьов“, адресирано до Левски и до дейци във Влашко.
1870 г. декември, след 18 – отправено е до него писмо от Д. Попов – Турну Мъгуреле, с подпис: „Драгомирчо.“
1870 г. декември, след 26 – отправено е до него писмо от Хр. Иванов-Големия – Търново[?], писано „от страната на лясковчани“.
1870/1871 г. г. [?] – започва да води личен бележник, в който вписва през периода 1870 -134259708629665 1872 г. много ценни и най-разнообразни сведения, данни и факти, свързани с живота и революционната му дейност – най-вече с обиколките му из страната през 1871 – 1872 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>