Семейството на Яна Иванова Кунчева и Андрей Начов

Yana_Kuncheva_large

Яна е родена през 1835 г., според официалните данни, в гр. Карлово. На нея дължим голяма част от онова, което знаем за родителите й, както и за братята й. По собствените й думи обаче годината й на раждане е спорна. Самата Яна разказва, че се е родила една година, след като дядо й Кунчо е   […]

Васил Йонков – Гложенеца

Vassil_Yonkov

Без съмнение един от най-преданите и най-верните сподвижници, на когото Левски винаги разчитал, е Васил Гложенеца или Васил Гложенски (Васил Йонков Вутов /Вутков/) от село Гложене, Ловешко. Не е установена точната година на раждането му. Едни автори сочат 1835, други 1838 година, но трябва да приемем, че Йонков е почти връстник на Левски. От малък   […]

Майчиният род на Васил Левски

Карловският Караиванов род Караивановият род е един от старите, състоятелни, големи родове. Началото на рода е свързано с името на Иван Тинков (Тинко-Христо) Тахчиоолу. Бащата на Иван, Тинко, е роден около 1670 г., но нищо друго не се знае за него. Иван бил майстор на чешми и калдъръми. За прякора му Кара Иван, отдето иде   […]

1873 година

624-300-kartina-obesvane-vasil-levski-boris-angelushev

1873 януари, 1 – Нова година, Васильовден – Пътува за София, закъдето е наредено да бъде отправен веднага за разпит от специалната съдебна комисия. Тя вече разполага с показанията на някои от бившите му съратници [и преди всичко на Д. Общи], въз основа на които е станало ясно, че Левски е „водач на бунта“. Конвоят,   […]

1872 година

zalavqne

1872 януари, 1 – пребивава в Плевен, където отпразнува именния си ден – Васильовден. По този случай го посещават местни деца и му честитят празника. Записва в бележника си (с. 71 и с. 90), че е дал 105 гр. „на сирота жена, при която намирам прибежище в зъл случай“. През изминалите от юни 1870 дотогава   […]

1871 година

1'

1871 януари – декември – пребивава през цялата година в България и развива активна дейност: организиране и укрепване на комитетската мрежа; изработване и разпространение на идейно-пропагандни материали и отчетна документация (Проектоустава на БРЦК – „Наредата“, окръжни, заплашителни и други писма); събиране на средства и набавяне на оръжие; въвличане на широките кръгове към комитетското дело. Тази   […]

1870 година

134259708629665

1870 г. януари, преди 3 – името му – В. Д. Лъвский – фигурира в печатния списък на спомагателните членове на Българското книжовно дружество – клона в Букурещ; в писано е на 42-ро място. 1870 г. януари, преди 3 – пребивава в Браила. 1870 г. януари, 3 – Българското книжовно дружество в Браила, чийто спомагателен   […]

1869 година

liuben-karavelov_html_m10e5a732

1869 г. януари, преди 25 – според писмо от 5 февруари 1869 г. – Галац, писано от неустановен автор до неустановен адресат в Букурещ, след „благополучното пристигане на Дякона Левски в Цариград“, той „тръгнал за Румелия“ – тук означава Южна България. 1869 г. януари, преди 28 – според писмо на Ив. Кършовски от 28 януари   […]

1868 година

botev_levski

1868 г. януари, началото – възнамерява през ранна пролет да посети с малка дружина България, за да се срещне със свои съмишленици и да ги подготви за бъдещи по-големи революционни акции. 1868 г. януари, втората половина – прави опити да се срещне лично с Н. Геров, посетил за кратко време Белград, за да разговаря с   […]

1867 година

vasil-levski-1

1867 март – заминава от Добруджа, без да завърши учебната година, за Букурещ, за да се включи в подготовката на революционната акция, замислена от Г. Раковски и от ръководеното от него Върховно народно тайно гражданско началство. Там се подготвя и чета за България и под ръководството на П. Хитов с моралната подкрепа на Г. Раковски   […]