1837 – 1867 година

7a

  1837 г. юли, 6. стар стил или 18, нов стил – ражда се в Карлово [една седмица след Петровден – 29 юни стар стил]. Родители: майка – Гина Караиванова Кунчева (около 1817/1820 – 1878 г.); баща – Иван Кунчев (около 1808/1809 – 1851 г.). Братя: Христо Иванов Кунчев (около 1839/1840 – 1870 г.); Петър   […]

Прозвища, чужди имена и псевдоними

podpis

  Имена и прозвища, с които сe среща в историческите извори и в историографията: Васил Иванов, Васил Дякон – Левски, Васил Иванов Кунчев, Васил И. Лъвский, Васил Лъвский (В. Лъвский), Васил Левски (В. Левски), Васил Гинин, Дяконът, Дякончето, Дякон Игнатий (Игнатие), Дякон Игнатий – Левский, Дякон Васил Левски, Дякона Левски, Левский; Апостола на свободата, Апостола.   […]

Бащата на Левски – Иван Кунчев Иванов

Ivan Kunchev

Иван Кунчев (1808 – 1851) В спомените на съвременниците си Иван Кунчев е среден на ръст, със сини очи, рус. Обличал се по „френски“ – с панталон, сако, балтон или кюрк. Бил много справедлив, състрадателен и отзивчив към човешките страдания. Той е седмото дете в семейството на Кунчо Тудоров и Виша. Последното им дете е   […]

Бащиният род на Васил Левски

Бащиният род на Васил Левски Сведения за рода на Васил Иванов Кунчев са публикувани в много книги, от множество автори. Подборът им, колкото и да е странно, е зависел от годините, в които книгите са излизали от печат. По царско време се е обръщало внимание само на родителите на Апостола на свободата. По-късно погледът пак   […]