В страница „Документи“ е използвана книгата „Васил Левски – документи“ на Общобългарски комитет „Васил Левски“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, том 1 (2000 г.) и том 2 (2009 г.), издаден и с помощта на Фондация „Васил Левски“ по проект – „Васил Левски – гражданин на Европа и света“. Най-ранният ръкопис на Васил Левски, запазен в два варианта, са неговите записки „Обличително богословие. Въ[в]едение”. Това са документ 1 и документ 2 като на тези два документа, а също така и на тефтерче на Васил Левски ще бъде отделено специално място тук в най-скоро време!

Документ 28 – май, около 10 юли 1871 година

стр.1

1871 май, около 10 – юли [?], България. – Заплашително писмо до Иван, Петър и Христо Фурнаджиеви в Карлово Копие Калеко Иване! И вия Петре и Христио! В Карлово. Не само да вас е! И на по-долня ръка, по възможност. Не нам! Но за вас и вашете деца! Ще дадете завсегда. За всичко каквото ще   […]

Документ 27 – около 10 май 1871 година

стр.1

1871 май, около 10, България. – Образец на заплашително писмо до богати българи за предоставяне на средства. Копие Не само до Вас е!… Но и на по-долна ръка – по възможност… Не знам!… Но за Вас и вашите деца ще дадете за всегда. За всички каквото ще видити надоло, нема си местото и приликата и   […]

Документ 26 – 10 май 1871 година

стр.1

1871 май 10, България. – Заплашително писмо от името на “I-во отделение на БРЦК – Привременното правителство в България” до Ганьо Мильов в Карлово. Копие Г-не! Ганчио Милюв, в Карлово. Не само до вас е!.. Но и до по-долня ръка – по възможност…Не нам!.. Но за Вас и Вашите деца и за нашето Отечество! Ще   […]

Документ 25 – 10 май 1871 година

стр.1

1871 май 10, България. – Писмо до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле Азис Ръшидооглу! Небоолу. Завчяра на 8 същаго месеца получихми приз вас писмо от П. Хитйов и от Йордан Попов из Бялград. Пък ти ни си имал време да ни пишиш ништичко. Та незнам получил ли си писма от Каравелова наши с дата   […]

Документ 24 – 10 май 1871 година

стр.1

1871 май 10, България – писмо до Панайот Хитов в Букурещ Българско 1871 10 Мая. Г-н Панайоте! В Букурещ. Писмото ти от 17 апр. Получих гу на 8 майя. В съдръжанието му нищо ни разбрах, от каквото са надявахми, чи ще ни явите без друго мнението си, па и какво работити и до де сте   […]

Документ 23 – 30 април 1871 година

стр.1

1871 април 30, България. – писмо до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле. Азис Рушидооглу. Небоолу. Завчера на 26 ви писах, писах и за Одесса, и за Джуро, и за двете писма ви бележях да ги разгледате, после да ги съобщити на Каравелова, и ти там сяко на мястото му. Писани беха първо до вас   […]

Документ 22 – 26 април 1871 година

19 malka

1871 април 26, България. – Писмо до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле. Азис Рушидооглу! Неболоолу. Приключенити като разгледате добре, съобщете ги и на Каравелова па после всяко на местото му. От това що пишя, засега няма какво друго. Пак вия по-скоро с кръстат и запискити от Каравелова, чи стоя на едно место, останах и   […]

Документ 21 – 18 или около 26 април 1871 година

1871 април 18 или около 26, България. – Препис на писмо от Васил Левски до Филип Тотю в Одеса – направен от Христо Загорски. Препис. В еднодружний ми брате Филипе! В Одеса. Съчюсв[о]ствоваме ви гдето ни подавате ръка от там, та да работим в едно! Бог нека е напред и ими българско да е войвода.   […]

Документ 20 – 11 април 1871 година

17 malka

1871 април 11, Търново. – писмо до Данаил Хр. Попов в Турно Мъгуреле. Азис Рушидооглу! Небоолу. Писмото ви от 23 мар[т] 1871 с Муратооглу, който на отивани при вази, намира същото писмо в Плевен и друго пак от вази от 1 апр[ил] се с Муратооглу, които получих на 6 апр[ил]. Първото от 23 мар[т] съдръжянието   […]

Документ 19 – 10 март 1871 година

16 malka

1871 г. 10 март. България: Господине……..! В………. Секи въобще българин иска днес да се освободи от агарянското робство, следователно и вие, ако сте само българин и честит човек и желаете добро на отечеството си, тряба да се предадете със сичкото си сърце и душа на народното дело и да покажете, че сте достоен син на   […]