Кутията на спомените

vintage-old-old-postcards-retro-antique-nostalgia-background-classic

Това е художествен разказ. Героите и имената им са измислени. Действието, описано в разказа е плод на въображението на автора.   Дъската изпука шумно под силния натиск, но въпреки това не поддаде. Борис ядосано издърпа металния лост и го запокити към отсрещната стена. Парчето метал остави диря в зидарията и падна шумно на пода. Колегите   […]