В страница „Документи“ е използвана книгата „Васил Левски – документи“ на Общобългарски комитет „Васил Левски“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, том 1 (2000 г.) и том 2 (2009 г.), издаден и с помощта на Фондация „Васил Левски“ по проект – „Васил Левски – гражданин на Европа и света“. Най-ранният ръкопис на Васил Левски, запазен в два варианта, са неговите записки „Обличително богословие. Въ[в]едение”. Това са документ 1 и документ 2 като на тези два документа, а също така и на тефтерче на Васил Левски ще бъде отделено специално място тук в най-скоро време!

Документ 7 – февруари – май 1868 година

5a malka

1868 февруари, след 1 – май, Белград. Писмо до Панайот Хитов в Белград. Господин Панайоте, премного Ви благодаря дето са потрудихте, че ма извадихте из болницата щото ако бех стоял йоще неколко дена истина бех умрел. Така исто са трудите и за всички останали събрани братиа. И сме длъжни да Ви почитаме… За което сте   […]

Документ 6 – 1 февруари 1868 година

4 malka

1868 февруари 1, Белград. – писмо до Найден Геров в Пловдив. Ваше благородие г-н Найдене, При дохождането Ви в Белград додоха некой път при Вас дано ви намерях сами, да Ви кажа, че искам да излеза пред времето. Макар 25 дена, да си дода по нашите места, да са намера с познатити ми, от които   […]

Документ 5 – след 1867 година

dok.3 malka

След 1867. б.м. – лист от автобиография в стихотворна форма. Асъ Васил Лъвский ов Карлово роден, от българска майка юнак ас роден, не щях да съм турский и никакъв роб, същото да гледам и на милият си род. в Сърбия ходих и по Влашко скитах- от нийде помощ за наша свобода. Станах отидох в Стара   […]

Документ 4 – 7 ноември 1866 година

dok.2 malka

1866 ноември 7, Яш. – Писмо от Васил Левски до Георги С. Раковски в Букурещ – с почерка на неустановено лице. Господине Раковъскы! Днес ида да Ви поздрава от страната на отец Натанаила, който ми е дал власт за да Ви напиша туй писъмце, и Ви мола да му явите в какво занимание се намирате   […]

Документ 3 – 8 май 1862 година

dok.3 malka

1862 май 8 – разписка от Васил Друмев, Димитър Николов, дякон Игнатий и Чни Георгиев, дадена на Г.С. Раковски в Белград – с почерка на Васил Друмев. Долоподписаныте земамы от Господина Раковскаго дванайсет минца без двайсет и пет гроша ( 12# – 25 гроша), за да си платим иждивението на Марков хан. 8-го мая 1862   […]